03 Aralık 2013

Kayırma, Kayrılma

Dünyadaki tüm bu nefretin ve şiddetin sorumlusu, soydaşını, yurttaşını, dindaşını, ülküdaşını, yoldaşını, renktaşını, meslektaşını, yandaşını, arkadaşını kötü de olsa kayıranlardır. Allah hiç birimizi bir olan doğrudan, yani insanlara faydası olan insan olmanın yolundan ne pahasına olursa olsun ayırmasın.